En stor familie

Der bruges en enorm energi fra supportere på at skabe en god stemning i hallerne, det vigtigste er for de fleste besøgende, at NFH har succes i en stemningsfuld hal.

Medlem af foreningen

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Vi ønsker, at være en supportklub, der favner alle. Det har ikke betydning, om man er ung eller gammel. Vi ser det som en ære, at repræsentere en stor og bred skare, som bl.a. har vidt forskellige tilgange til, hvordan en håndboldkamp nydes bedst